Follow @DPNS


MultireligionvalsystemEn effektiv konfliktlösningsmodell som aldrig  tillämpats.

Här träffas alla religiösa ledare


Med en öppen demokratisk dialog där alla trossamfund har sina lokaler tillgängliga får de som deltar ii Multireligionvalet träffa sina representanter . Genom att ställa frågor under valrörelsen på samma sätt som man ställer frågor till partiledarna i det allmänna valet får vi lära oss om varandras religioner och hur religiösa ledare svarar på  aktuella frågor som t ex könsstympning, slöja, hedersfrågor, tvångsäktenskap frågor som ofta bara tas upp av den kristna majoriteten . Ett öppet forum där alla möjliga frågor kan besvaras från homosexualitet, hetero och bisexualitet, samkönade äktenskap , adoption, insemination till frystorkning av de döda . De som är utsatta får stöd inte bara av kristna och några få från andra religioner utan de kommer att få ett brett stöd av alla trossamfund.

Team Member

De svenska partiernas rötter

Boken handlar i första hand om hur tre nordiska länder, Danmark, Norge och Sverige som varit i krig med varandra om makt, resurserna som styrdes av stammar och hövdingar. De lyckades lösa sina konflikter och ockupationer och blev självständiga stater , demokratiska stater som avskaffade dödsstraffet, gav kvinnorna rösträtt , tog emot flyktingar vilka också fick rösträtt.

Team Member

Demokratin

Miljömodellen för demokrati, demokrati från teori till praktik .

Team Member

Religiösa symboler

De religiösa symbolerna och andra svårtolkade symboler i nationernas flaggor moderniseras genom att ländernas topdomän placeras i mitten på flaggorna med bibehållna färger..
De nya svenskarna föreslår att punkten blir grön på alla flaggor för att symbolisera en hållbar utveckling.

Team Member

frystorkning

Frystorkning av de avlidna i stället för kremering och jordfästning. Krig och pandemier förorsakar mång dödsfall vilket för att det är ohållbart att både kremering och jordbegravning.

De religiösa symbolerna på nationernas  flaggor

Genom en ny flaggdesign moderniseras alla nationers flaggor som representerar alla medborgare oavsett religion . De religiösa symbolerna ersätts med landets ccTLDs topdomän. Barnen på förskolor och grundskolor får lära sig alfabetet med hjälp av flaggorna t ex .se i stället för korset med en grön punkt, ett blått s och ett gult e.
Flaggorna kommer att symbolisera fred, hållbar utveckling och den moderna samhällen.
Topdomänen på flaggan har ett utbildningssyfte där barn kan peka på den flagga som de   lätt  känner igen och samtidigt få lära sig bokstäverna.

Topdomänen och arbetslöshet

It- sektorn utvecklas genom att alla länders topdomän aktiveras både inom EU och övriga länder. Trots bistånd till de fattiga länderna saknar många av dessa länder fortfarande  en egen fungerande topdomän. Länder som är med i EU försummar betydelsen av sitt ccTLDs . En fungerande topdomän som .se vilar hela it-infrastrukturen på . Den skapar många arbetstillfällen . De flyktingar som saknar arbete kan starta ett eget it-bolag som kan få sina länders icke fungerande topdomän till sig själva och på det sättet lösa arbetslösheten bland den grupp flyktingar som finns då landet är i krig eller som av religiösa skäl inte vill ha ett fungerande internet .

DPNS bildades med syfte att visa att demokratin fungerar

De flyktingar som har flytt från diktatoriskt styrda länder har aldrig tidigare utövat demokrati men nu  i bl a Sverige har de fått rösträtt utan kamp . Den rättigheten skall uppmuntra dem till att arbeta för demokrati och att  tillämpa den  sinsemellan när de bildar en förening eller en partiorganisation som De Nya Svenskarna och sedan omsätta den i praktiken i sitt eget land vid återvändandet och återbyggandet.
De nya svenskarna började med att kalla folk till ett öppet möte , förde protokoll enligt dagordningen , valde styrelse och en kvinnlig partiledare . Partiet registrerades utan hinder och så småningom deltog vi valet , beställde valsedalar med kandidater , vi hade en valberedning och började värva medlemmar. Allt detta för att visa andra flyktingar som inte tror på demokrati att demokratin faktiskt fungerar men den behöver utvecklas även av oss .Vi finns på nästan alla sociala mediers plattformar och har många vänner där, solidaritet.

De sådde och vi åt , vi sår och de äter


They sowed and we ate, we sow and they eat .

Multireligionvalsystem

Den teoretiska modellen.

Multireligionval

Den praktiska modellen.

Multireligionstödet

Den finansiella modellen som är motsvarande partistödet

Icke aktiva ccTLDs

Fattiga länders topdomän och industriländernas topdomän.

Flaggor

De religiösa symbolerna i nationernas flaggor ersätts med deras topdomän som .se i stället för korset och Saudiarabiens flagga .sa i stället för svärden. Fredliga flaggor som representerar varje lands medborgare oavsett religion.