Connect With Us

Miljömodellen för demokrati, demokrati från teori till praktik .
They sowed and we ate, we sow and they eat
De sådde och vi åt , vi sår och de äter 


Where to Find Us

191 26
Sollentun, Stockhom
Sweden

t: 100%; }

2022 Valrörelse , en reflektion över det religiösa valet som bara kristna elever deltog i 2021 


Ungdomsförbundens roll

Ungdomsförbunden tillhörande de olika riksdagspartierna och lärarnas okunskap om de elever som tillhör olika religioner och deras rättigheter under valrörelsen 2022

Om skolan skulle vara en byggsten i skapandet av ett demokratiskt samhälle vad är då anledningen till att gymnasielärarna, ungdomsförbunden och elevdemokratin saknar kunskap om grundläggande rättigheter gällande de elever med en annan tro än kristendom.

Om det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet , hur kommer det sig då att bara kristna protestantiska elever får praktisera demokrati två år innan det allmänna valet ?

Elevdemokratis roll 

Varför undrar inte de elever vilka själva utövar demokrati genom elevdemokrati varför en del har rösträtt när de har fyllt 16 år och kan praktisera demokrati två år innan de får delta i det allmänna valet medan andra som sitter i samma klassrum saknar denna rättighet.

De elever som har denna rättighet kan nämligen avstå från attD rösta på samma sätt som deras föräldrar gjorde vid valet i september 2021. Emellertid saknar andra elever med en annan religion båda möjligheterna, de har varken rösträtt eller rätten att avstå att rösta på samma sätt som sina föräldrar som bekänner sig till en annan religion.

KitKat

Hur kan det då komma sig att även ungdomsförbunden tillhörande de olika riksdagspartierna saknar kunskap och kännedom om de elever som inte har denna rättighet. Ungdomsförbunden undrar inte heller hur det kommer sig att deras riksdagspartier deltog i det valet utan att informera andra med en annan religion som kan vara medlemmar i samma parti eller rösta på det partiet.

Återuppbyggande av demokratin

Eftersom demokratiministern också saknar kunskap om skillnaden i tillämpning av demokratin som nämnts ovan, både bland elever inom de nordiska länderna och EU, förblir uttrycket ” skolan skulle vara en byggsten i skapandet av ett demokratisk samhälle” som bläck på papperet.

Detta gör att demokratin aldrig kommer att utvecklas som i sin tur kommer att leda till ett minskat valdeltagande , misstro till demokratin och riksdagspartierna med dålig tillämpning av demokratin.


Att det redan finns ett religiöst kristet parti i riksdagen är ett annat demokratiproblem , liknande finns i Iran och Libanon fast med egna miliser. Riksdagen representerar alla medborgare oavsett religion. Därför heter det att makten utgår från folket.

Let's Be Friends


Connect With Us

Miljömodellen för demokrati, demokrati från teori till praktik .
They sowed and we ate, we sow and they eat
De sådde och vi åt , vi sår och de äter.

+4680704001415
multireligionval@vivaldi.net
https:///multireligionvalsystem.blogspot.com
Schdule Appointment